MISJA JESTEM ŻYWY - Page d'accueil
     Misja Jestem Zywy
Bądźmy pielgrzymami miłości i nadziei w domach (rodzinach),
kościołach, szpitalach, szkołach i wspólnotach zakonnych.  Witamy !

Niewierny Tomasz

     Tomasz mówi: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki do boku Jego, nie uwierzę”. Jezus rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz odpowiedział: „ Pan mój i Bóg mój”. Powiedział mu Jezus: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”.

     Tomasz, ma swoje wątpliwości, swoje niedowierzanie, potrzebę dowodów, dotknięcia, sprawdzenia.

     Ja również mam swoje wątpliwości, niedowierzanie, potrzebę dowodów, weryfikacji, testowania, a nawet targowania się z Bogiem. Kiedy wreszcie przestanę być niedowiarkiem wobec Boga i stanę się prawdziwym wierzącym? Kiedy dam świadectwo, iż Jezus nadal żyje dla mnie i że jest obecny na zebraniu wiernych w Kościołach?

Niewierny Tomasz

     MODLITWA : Jezu Chryste, zbaw mnie! Ty, który przelałeś Krew na zbawienie świata, ofiarujesz to zbawienie każdemu z nas, chcąc w zamian tylko wiary, nawrócenia serca oraz dobrej woli. Jezu Chryste, zbaw mnie!

    Uwolnij moje serce i ducha od wszystkiego, co mnie gnębi, od ciężaru moich grzechów, od mojego niedowiarstwa, wątpliwości, od napaści mojego strasznego egoizmu. Jezusie Chrystusie żyjący, zbaw mnie! Pojednaj mnie z Tobą w Duchu Świętym w najgłębszym zakamarku mojego jestestwa. Kocham Cię, bo JESTEŚ ŻYWY.