MISJA JESTEM ŻYWY - Page d'accueil
     Misja Jestem Zywy
Bądźmy pielgrzymami miłości i nadziei w domach (rodzinach),
kościołach, szpitalach, szkołach i wspólnotach zakonnych.  Witamy !

ModlitwaModlitwa – miłosny dialog

Enfant embrasse Jésus

Modlitwa wzorująca się na Świętej Teresie z Lisieux

     Poprośmy św. Teresę od Dzieciątka Jezus, by nauczyła nas swojej prostej i pełnej dziecięcego oddania modlitwy do Boga, naszego Ojca.Image de Sainte-Thérčse

     Dla św. Teresy życie i modlitwa nie są od siebie oddzielone, tak jak modlitwa i miłość są zawsze złączone. Ona mówi: „Modlę się; nic nie mówię do Jezusa, kocham Go”. Dla niej modlić się, oznacza kochać. Każdą chwilę w swym życiu akceptuje i ofiaruje i w ten sposób jej modlitwa staje się miłością.

     Modlitwa jest dla św. Teresy sprawą miłości. Trzeba się modlić sercem. Wiara sprawia, że szukamy Boga, by Go poznać, dlatego też mówi się o poznaniu Go w wierze. Poznać - by można było oddać Mu się z miłości.

     Modlitwa jest najskuteczniejszym sposobem, abyśmy w sposób najbardziej doskonały mogli oddać się odkupiającemu krzyżowi. I św. Teresa prosi Jezusa, by ją pociągnął w płomienie swej miłości, aby ją tak ściśle zjednoczył ze Sobą, by On sam żył i działał w niej: „Czuję, że im więcej ogień miłości ogarnia me serce, tym mocniej wołać będę: „Pociągnij mnie”, tym szybciej dusze złączone ze mną, ... pobiegną do wonności olejków Umiłowanego”. (Rękopis C; 36 r.).

     Miłosny, pełen ufności dialog, ta rozmowa w skrytości serc z obecnym Chrystusem, stanowi podstawę dla modlitwy św. Teresy. „Pan Bóg... nie nuży się słuchając mnie, kiedy z prostotą mówię Mu o moich zmartwieniach i radościach, jak gdyby o nich nie wiedział..” (Rękopis C; 32v.).

     „Jezus, który jest tak mało pocieszany, jest szczęśliwy, gdy znajduje duszę, w której może odpocząć”.

Jeune Sainte-Thérčse


Cierpienie będzie
mogło osiągnąć apogeum,
lecz jestem pewna,
że Dobry Bóg nigdy
mnie nie opuści.

Święta Teresa
od Dzieciątka Jezus