MISJA JESTEM ŻYWY - Page d'accueil
     Misja Jestem Zywy
Bądźmy pielgrzymami miłości i nadziei w domach (rodzinach),
kościołach, szpitalach, szkołach i wspólnotach zakonnych.  Witamy !

Maria z Magdali

    „Mario, udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego” (J 20, 16-17)

    Poszła Maria Magdalena oznajmiając uczniom: „Widziałam Pana i to mi powiedział” Maria z Magdali

     Mario, poznałaś rozliczne miłostki, szukałaś szczęścia. Dzień, w którym spotkałaś Jezusa, spotkałaś Miłość, która przemieniła twoje życie! Dzisiaj Ten, który umarł – zmartwychwstał. Nadal żyje! Ujawnia się tobie i posyła ciebie, jako pierwszą misjonarkę do apostołów. Jesteś pierwsza, która zaświadcza o Zmartwychwstałym.

    Za twoim przykładem niech i ja nauczę się jak uwolnić się od tego wszystkiego, co mnie zniewala, więzi od moich fałszywych miłości, by odkryć prawdziwe szczęście, podążając za Tym, który żyje, a jest nim zmartwychwstały Jezus Chrystus.

     MODLITWA :  To Ty, Jezu, chciałeś tego spotkania w Twojej miłości. To Ty je obmyśliłeś, pragnąłeś go i urzeczywistniłeś. Mogłeś wybrać inną drogę, by dotrzeć do mnie i przejść daleko ode mnie. Wszedłeś jednak na moją drogę, by mnie spotkać. Chciałeś ze mną porozmawiać i ukazać mi Twój plan co do mojego życia. Pragnąłeś zaprosić mnie do wielkiej zażyłości z Tobą. Chciałeś mnie dotknąć, zabrać, uwolnić. I tak właśnie uczyniłeś, przemieniając to spotkanie w stały związek życia i miłości. Jakże Ci dziękować za to, że przyszedłeś do mnie, że ofiarowałeś mi radość spotkania, które nigdy się nie skończy, gdyż Ty nadal żyjesz.