MISJA JESTEM ŻYWY - Page d'accueil
     Misja Jestem Zywy
Bądźmy pielgrzymami miłości i nadziei w domach (rodzinach),
kościołach, szpitalach, szkołach i wspólnotach zakonnych.  Witamy !

Broszura towarzyszaca

     Jest to mały przewodnik, który pomoże ci doświadczyć w wierze Jezusa Chrystusa - Tego, który Zmartwychwstał i nadal żyje. Jezusa, który kocha ciebie i chce ci się objawić.

     Ważne jest, by poświęcić odpowiedni czas na przeprowadzenie dialogu z Chrystusem w zupełnej szczerości serca, w ciszy i w spokoju; czas tak ważny dla ciebie jak i dla Niego.

     Jezus mówi o tym w Ewangelii, jeżeli chcesz się modlić: „wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie” (Mat 6,6)

    Różne teksty ewangeliczne, zwłaszcza te, które opisują ukazywanie się Zmartwychwstałego, zilustrują ci to doświadczenie osobiste. Przez te teksty, i razem z nimi, będziesz miał okazję spotkać Chrystusa jeszcze dzisiaj. Pozwól, by dotarły one do twojej głębi. Niech to spotkanie i to doświadczenie życia z Nim, będzie dla ciebie punktem zwrotnym w twoim życiu i wzbudzi w tobie pragnienie powiedzenia: „Mów Panie, twój sługa, twoja służebnica słucha”

By usłyszeć jeden z następujących tekstów, kliknij na tekst wybrany przez ciebie: