MISJA JESTEM ŻYWY - Page d'accueil
     Misja Jestem Zywy
Bądźmy pielgrzymami miłości i nadziei w domach (rodzinach),
kościołach, szpitalach, szkołach i wspólnotach zakonnych.  Witamy !

Świadectwo

Świadkowie Jezusa Chrystusa dla nowego świata.

Wzywam ciebie dzisiaj.

     Wzywam dzisiaj ciebie, bez względu na to kim jesteś, w jakim jesteś wieku i w jakich żyjesz warunkach. Ty, który pragniesz przybliżyć się do Mnie, spójrz na Mnie uważnie. Na tych dwóch kawałkach drewna, skrzyżowanych między niebem, a ziemią Ja, Bóg-Człowiek, umieram w ciele, z powodu mojej zbyt wielkiej miłości do ciebie.

     Żaden inny powód nie mógłby mnie nakłonić, by się posunąć do czegoś podobnego. Gdybym przedkładał Moje życie ponad twoje, nigdy bym nie pozwolił aż tak się torturować. Chcesz wiedzieć dlaczego posunąłem się aż do tego? Po to, żeby ci pokazać moje Oblicze, powiedzieć ci kim naprawdę Jestem, dać ci dowód, że nie jestem tyranem.

     Jestem biedakiem, jednym z maluczkich, a nie jakimś możnowładcą, który chce wszystkim zawładnąć. To Miłość stanowi moją wszechpotęgę. Przyjrzyj się Moim ramionom na Krzyżu. One zapraszają cię, ażeby Mnie przyjąć z otwartymi ramionami. Nie lękaj się. Jestem całkowicie bezbronny. Nie mam nic, co mogłoby cię zranić. Myślisz, że pragnę się zemścić, zejść z Krzyża, by cię zniszczyć albo zmusić do kochania Mnie? Nigdy nie ośmieliłbym się użyć Mojej wszechmocy, ażeby nad tobą dominować. Przyszedłem tylko po to, aby ci służyć, by cię kochać i uszczęśliwić. Mam wszechmoc tylko w miłości i Moja miłość nie może zmusić cię do kochania Mnie. Moja miłość szanuje do końca twoją wolność. Oggi Io ti chiamo

     Ty możesz zrobić ze Mną co ci się podoba, ale Ja nie mogę zrobić z tobą czegokolwiek. Ja chcę cię tylko kochać. Możesz uderzać, pluć na Mnie, poniżać Mnie ile razy ci się tylko zechce. To nigdy nie przeszkodzi Mi ciebie kochać. Nie proś Mnie, żebym Ja Bóg kochał cię mniej albo inaczej; taka jest bowiem Moja natura, by kochać cię aż do szaleństwa, ponieważ kocham cię nie na sposób ludzki, lecz miłością Boską, wieczną.

     Powiedz Mi, jak długo jeszcze będziesz wątpił w Moją Miłość i opierał się Mojej czułości? Chcę jedynie twojego szczęścia. Ale ty, co zyskujesz na zadawaniu Mi cierpienia? Może nie wiesz, ale to twoja chęć władzy przebija Moje ręce, to twoja pycha okala cierniem Moją Głowę, to twój niekontrolowany apetyt do przyjemności rani moje Ciało od głowy do stóp, to twoja miłość własna przebija Moje Serce, to twoja osobista wola przebija Moje stopy, to twoje pragnienie niezależności przywiązuje Mnie do Krzyża, to twoja zdesperowana dusza powoduje we Mnie ogromne pragnienie.

     Co chcesz, żebym jeszcze uczynił dla ciebie? Moje ubóstwo sięgnęło szczytu. Dałem ci całe Moje ciało, całą Moją Krew. Zaznałem opuszczenia przez Mojego Ojca. Na co więc czekasz, aby dać się pokochać i zbawić przeze Mnie? Gdyby tylko to było konieczne, zgodziłbym się tysiąc razy, ażeby rozpocząć od nowa tę Mękę dla ciebie. Tylko dla ciebie! Jeżeli za wszelką cenę chcesz mieć powód, żeby uwierzyć, mogę ci objawić najlepszy – jest nim Moje Zmartwychwstanie.

     To wydarzenie jest gwarancją, że moja Miłość była silniejsza niż zło, cierpienie i śmierć. I jeżeli wątpisz jeszcze w to, że zmartwychwstałem, mogę dołączyć nie tylko dowód, lecz coś więcej: "świadectwo Moich Apostołów i uczniów, którzy widzieli pusty grób". Jest to świadectwo o wiele bardziej wartościowe niż to, złożone przez żołnierzy rzymskich, którzy utrzymują, że uczniowie zabrali Moje ciało, podczas kiedy oni spali. Zapewniam cię: Moje zmartwychwstanie nie opiera się na świadkach, którzy pozasypiali. Ono opiera się na wierze uczniów, którzy czuwali i widzieli Moje pojawienia się, którzy jedli i pili ze Mną. Oni woleli raczej dać się uwięzić, niż wyrzec się świadectwa.

     Tak więc, przez całe życie nic nie mogło przeszkodzić im głosić przed całym światem, że naprawdę zmartwychwstałem, że Jestem żywy i że pewnego dnia powrócę w chwale, ażeby sądzić żywych i zmarłych.

     Och! Ty który Mnie słuchasz, jakiekolwiek było twoje życie aż do tej chwili, jestem gotowy przyjąć cię takim, jakim jesteś. Nie lękaj się, wzywam cię dzisiaj. Zbliż się do Mnie, pragnę odnowić naszą przyjaźń.

"Jestem Zmartwychwstaniem i Życiem".