MISJA JESTEM ŻYWY - Page d'accueil
     Misja Jestem Zywy
Bądźmy pielgrzymami miłości i nadziei w domach (rodzinach),
kościołach, szpitalach, szkołach i wspólnotach zakonnych.  Witamy !

Informacje dotyczące misji


     To ponad 520 krzyży wędrujących w 23 krajach. Lecz jest to przede wszystkim historia miłości do Tego, który jest Żywy, i który przychodzi do nas pośród naszych codziennych spraw w skrytości naszych serc.

 

 

 

Informacje dotyczace misji 2013

Résidence Lucien-Gaudet
Świadectwa

„Z wielką radością i z sercem pełnym miłości zgadzam się towarzyszyć Panu naszemu, Jezusowi Chrystusowi, w misji „Jezus Żyje”. Po dwudziestu latach służby duszpasterskiej w diecezji St-Jerome i po intensywnym doświadczeniu życiowym, jestem przekonany, że bez udziału Krzyża naszego Pana, Jezusa Chrystusa, jakakolwiek działalność apostolska nie jest możliwa. W chwili, kiedy świat umiera z braku miłości, staje się pilne, abyśmy poznali ten KRZYŻ, który niesie życie, nadzieję i światło.”
Ksiądz Jean-François Laliberté

„...Zaprezentowano nam krzyż misyjny „Jestem Żywy”... mówiono o Krzyżu, który miał towarzyszyć podczas ceremonii ślubu... Obecnie On ponownie wzywa nas, abyśmy umieścili Go w centrum naszego sakramentalnego małżeństwa, czyli tam, gdzie On powinien się znajdować.”
Françoise i Alain

„...Była godzina czwarta nad ranem, siedziałem w fotelu. Nagle ogarnął mnie wielki pokój. To było przepiękne i zakończyło się wielkim przebaczeniem. Już nie jestem tym samym człowiekiem, którym byłem wcześniej. Powiedziałem Jezusowi i Maryi, żeby uczynili ze mną to, czego pragną. To, co mi się zdarzyło jest nadzwyczajne. Moje dzieci i żona mogą dać tego świadectwo.”
Raynald


Historia Misji

11 styczeń 1997: rozpoczęcie Misji przez ojca Amadeusza s.j., który przewodniczył modlitewnemu spotkaniu około dwunastu osób i z tej okazji pobłogosławił pierwsze krzyże.

W roku 1999, ojciec Christian Paillé, C.s.s.R, w duszpasterskim natchnieniu zaprasza nas do duchowych przeżyć przez rozważanie wyjątków z Ewangelii. Opracowując CD i zbiór modlitw, umożliwił nam słuchanie Słowa Bożego: Słowa Życia i Słowa Nadziei.

14 wrzesień 2005:
- Misja otwiera stronę internetową;
- stworzony jest biuletyn, który pomaga nam jednoczyć się w modlitwie, w dzieleniu się i w codziennych rozmyślaniach.

W latach 2006 do 2009, ojciec José Villar, proboszcz jednej z parafii w Montrealu, został mianowany z ramienia Archidiecezji kapłanem odpowiedzialnym za misję „Jestem Żywy”.

10 sierpień 2010, kardynał Jean-Claude Turcotte, arcybiskup Montrealu, mianował diakona Marcel Levert’a, duchowym animatorem tej misji.

17 listopad 2010, biskup Michel Parent, zatwierdził statut misji „Jestem Żywy”.


Przynależność do Misji.

Dla kogo jest ta Misja?

Dla każdej osoby gotowej na spotkanie z Jezusem, który Żyje, i pragnącej pogłębić wiarę w Ukrzyżowanego.
Drogą wybraną przez tę osobę może być rodzina, parafia, wspólnota duchowa, kapłan, grupa modlitewna lub też osoba należąca do Misji.

Celem Misji jest:

- aby Krzyż, nazwany „misyjnym” stał się centrum rodziny.
- aby u stóp Krzyża rodzina odnalazła drogę do wiary, przebaczenia, miłości, nadziei i życia.
- aby móc poświęcić czas osobie chorej, niekochanej, zniechęconej oraz doświadczonej utratą kochanej osoby i aby zanieść jej Krzyż i dzięki Jezusowi pozwolić jej poznać Radość, Pokój, Zaufanie i Nadzieję.

Stać się Misjonarzem

Znakiem przynależności do tej Misji jest Krzyż Misyjny.
Otrzymując Krzyż stajemy się misjonarzami. Należy tu podkreślić, że nasza misja nie sprzedaje krzyży, lecz proponuje tym, którzy je otrzymują, pokrycie kosztów ich wykonania.

Zobowiązania Misyjne

Pierwszą troską członka jest uświadamianie sobie, że każdego dnia będzie zapraszany do modlitwy przed Krzyżem Jezusa Żyjącego.
Łącząc codziennie swoje serce z Sercem Jezusa, stanie się misjonarzem przez zachęcanie ludzi do przeżycia tego doświadczenia i do przyjęcia Krzyża w ich środowisku.

Modlitwa pod Krzyżem

Amédé Dupas

O Boska Krwi, wypływająca strumieniami.
Ranisz tak czule nasze serca i kładziesz kres naszemu niewolnictwu.
Twoje Ciało pokryte ranami płaci drogo za nasze winy.
Twoja okrutna śmierć na Krzyżu otwiera nasze serce na wieczne życie w Bogu.
Każda z Twoich ran to usta miłości, które szepczą tak czule: „Kocham cię”
Twoja Męka sprawia, że umieramy ze smutku, lecz Ona wybawia nas od wiecznej śmierci.

Śp. Ojciec Amadeusz, jezuita

Arrow upPowrót