MISJA JESTEM ŻYWY - Page d'accueil
     Misja Jestem Zywy
Bądźmy pielgrzymami miłości i nadziei w domach (rodzinach),
kościołach, szpitalach, szkołach i wspólnotach zakonnych.  Witamy !

Uczestniczyć w misji

     Każego dnia proponujesz mi nową misję. Już od chwili, gdy się budzę, wyciągasz do mnie rękę, Panie, by wskazać mi jak żyć dla Ciebie i pracować dla Ciebie.

     Każdego dnia wysyłasz mnie na budowę świata, który trzeba przemienić i chcesz, bym się w to całkowicie zaangażował.

     Każdego dnia - poprzez moją działalność, moje modlitwy i poświęcenia - przyłączasz mnie do wielkiej misji i wciągasz mnie na swojego współpracownika.

     Każdego dnia dajesz mi szansę i - posilając Eucharystią - umacniasz moją odwagę i kierujesz w stronę całkowitego oddania tak, by wszyscy, którzy na to czekają, mogli odnieść korzyść. Uczestniczyc w misji

     Każdego dnia, przez Ducha Świętego, kształtujesz we mnie serce misjonarza, ożywione moją wolą, by szerzyć wszędzie wiarę w Ewangelię.

     Utwórz we mnie serce wrażliwe na wielkie nędze świata, poszukującego zbawienia i na głód Boga, który męczy w skrytości wnętrze tylu serc. Spraw, bym umiał się odważyć pomagać wszystkim nieszczęśliwym.

     Uformuj we mnie ducha całkowitego oddania się,ożywionego darem świadczenia o Tobie, by stać się budującym przykładem dla Kościoła oraz by inni poznali i pokochali Cię.

     Uformuj moje serce, by było hojne, by mu śpieszno było do zaofiarowania się z całym oddaniem i poświęceniem, by ludzkość stawała się lepsza, bardziej wierząca i kochająca, bo TY JESTEŚ ŻYWY.