MISJA JESTEM ŻYWY - Page d'accueil
     Misja Jestem Zywy
Bądźmy pielgrzymami miłości i nadziei w domach (rodzinach),
kościołach, szpitalach, szkołach i wspólnotach zakonnych.  Witamy !

Uczniowie Z Emaus  

    „Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili nawzajem do siebie: „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?”

     W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali zebranych Jedenastu i innych z nimi, którzy im oznajmili: „Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi”. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak Go poznali przy łamaniu chleba”. Uczniowie z Emaus

    Pismo Święte, Słowo Boże, odprawianie Eucharystii, łamanie chleba, wyznanie wiary przez Jedenastu i przez uczniów z Emaus stanowią filary, na których spoczywa pewność naszej wiary w zmartwychwstanie Jezusa.

     Uczniowie z Emaus reprezentują nas samych. Na początku ich doświadczeń jest zniechęcenie, wiele zadawanych sobie pytań i wręcz załamanie się wobec śmierci Jezusa. Duch ich jest niejako na uwięzi, a serca nieskore do odebrania sensu wydarzeń. Jezus wyjaśnia im Pisma. Słowo pisane przez duże „S” rozjaśnia sens ich życia, wydarzeń, zadawanych we wnętrzu pytań. Światło ukazuje się.... nareszcie. Zgadzają się, by pójść drogą postępu duchowego w Kościele ze Zmartwychwstałym.

     MODLITWA :Jezu, chcesz mnie spotkać w Kościele, w Eucharystii. Chcesz wziąć na Siebie moją nędzę, by ofiarować ją razem z Tobą, wstawiając się u naszego Ojca w Niebie. Chcesz nas, Jezu, zgromadzić w jedną rodzinę, rodzinę dzieci Bożych. Oświecasz nas Twoim Słowem. Chcesz spotkać nasze serca przenikając w nas, odżywiając nas Sobą tak, by tchnąć Twoje Życie we wszystkie nasze czynności. Dajesz nam Twoją Obecność, by pozostając, przyciągnęła nas do Ciebie, wyzwalając w nas ochotę do licznych spotkań i do świadczenia o Tobie, ponieważ JESTEŚ ŻYWY.