MISJA JESTEM ŻYWY - Page d'accueil
     Misja Jestem Zywy
Bądźmy pielgrzymami miłości i nadziei w domach (rodzinach),
kościołach, szpitalach, szkołach i wspólnotach zakonnych.  Witamy !

Wniebowstąpienie

    „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mat 28,18-20)

    Misja wypełniona do końca dla Jezusa i Jego uczniów. Misja, którą należy podjąć osobiście, stać się misjonarzem Tego, który zmartwychwstał i żyje.

    Dzieło ogromne: nieść światło wszystkim narodom, mając zapewnienie od Jezusa, iż będzie im zawsze wsparciem i pomocą. Będzie obecny duchowo pośród nich, przez Ducha Świętego i będzie działał poprzez nich. Do ciebie i do mnie, jako do dzisiejszych uczniów, należy być misjonarzem wśród swoich. Wniebowstapienie

     MODLITWA :Wracając do Nieba, pozostawiasz nas tu, na ziemi, jako widzialnych świadków Twojej obecności, która będzie zawsze trwała. Powierzasz mi ważne zadanie, bym ujawnił światu, kim Jesteś, bym szerzył Twoje przesłanie przemawiając w Twoim Imieniu oraz bym stał się niejako strona Ewangelii we wszystkich moich słowach, czynach tak, by można było rozpoznać w każdym Twoim uczniu Mistrza, za którym podąża. Moje świadectwo ma być tak autentyczne i wierne, żeby przyciągnęło wszystkich ludzi do Ciebie, aby następnie doprowadzić ich do Ojca. Dać świadectwo o Tobie, Panie Jezu, to misja, jaką mi wyznaczyłeś. To znaczy pozwolić, by inni odkryli Twoje Oblicze, patrząc na moją osobę, na to, co robię i jak się zachowuję. To żyć do tego stopnia Twoją obecnością, żeby inni, których spotykam, dotknięci światłem, jakie ze mnie emanuje, odczuli Ciebie. Mam stać się nosicielem całej Ewangelii, przekładać jej posłanie na życie codzienne, mam być tak przeźroczysty, żeby było widać tylko Ciebie, bo Ty, Jezu, JESTEŚ ŻYWY.