MISJA JESTEM ŻYWY - Page d'accueil
     Misja Jestem Zywy
Bądźmy pielgrzymami miłości i nadziei w domach (rodzinach),
kościołach, szpitalach, szkołach i wspólnotach zakonnych.  Witamy !
 

Marcel Levert przemawia do nas - Wielki Post 2010

Marcel Levert, diacre


List od Misji !
Wielki Post 2010

     Słowa "Wielki Post" napominają, przeszkadzają i nie są już dziś w modzie.

     Wielki Post dla chrześcijanina, dla dziecka Bożego, oznacza uprzywilejowane spotkanie :

  • z Bogiem Miłości
  • z Bogiem Miłosierdzia
  • z Bogiem niosącym Przebaczenie

     W czasie tego okresu, tak cennego ze względu na Bożą obecność, wpiszmy do naszych codziennych planów słowa, które zapraszają, by żyć Bożym rytmem.

     Bóg powiedział do Abrahama : "Ja jestem Bogiem Wszechmocnym. Żyj ze Mną w zażyłości i bądź bez skazy." Gn 17,1

     W czasie Bożego Narodzenia czytaliśmy :

  • "Cierpienie i Krzyż towarzyszą Zbawieniu przyniesionemu przez Jezusa"
  • "Moje życie, to Jezus żyjący w nas"

     Posłuchajmy, co mówi do nas ks. Pierre :

  • "Nadzieja to wierzyć, że życie ma sens."
  • "Jest tylko jedna zasada, by zdobyć raj: kochać z całych sił, to wszystko"
  • "Żyć, to uczyć się kochać"
  • "Uśmiech kosztuje mniej niż elektryczność, ale daje tyle samo światła"

     Ewangelia, Słowo Życia, pozostaje wciąż nośnikiem Życia, Nadziei i Miłości. Przeczytajmy raz jeszcze pierwszy list św. Jana (J 2, 3-11).

     W PRAKTYCE :

     Wielki Post zaprasza nas, by żyć w komunii z Trójcą Świętą [obecną] w każdym z nas. Postaramy się więc lepiej przyjąć tę Trójcę, czyniąc coraz lepiej staranniej znak Krzyża. Pomyślimy o tym, że działamy w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Pozwólmy, by pobłogosławił nas Bóg Miłości: Bóg Żywy.

     Drugim sposobem umocnienia naszej drogi do Wielkanocy jest uznanie własnych braków miłości wobec Boga, bliźniego i wobec nas samych. Można na przykład odmówić Akt Żalu z wiarą, ufnością i oddaniem :

Odmówmy razem ten Akt żalu
Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

     Lub

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłościw mnie grzesznemu, Dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

     Te małe praktyki, których się podjęliśmy, sprawią, iż zaczniemy bardziej żyć życiem dziecka Bożego. Bóg mnie kocha. Jaka jest moja miłość do Niego?

     U stóp Krzyża Misyjnego, razem z cała rodziną, powiedzmy Żyjącemu Jezusowi: "Jesteś naszym Życiem, Miłością, Zbawieniem".

     Niech ten Wielki Post 2010 ponownie zapali w nas płomień naszej wiary w Tego, Który chce, by spłynął na każdego z nas pokój, radość, miłość i szczęście bez granic.  

 By skontaktować się z Misją drogą internetową : info@mjsv.org
Sekretariat pozostaje nadal do waszej dyspozycji :

Marcel Levert, diakon, sekretarz
3841 Clichy
Laval, Québec, Canada
H7E 1X3

Tél : 450-664-0139

Udanego Wielkiego Postu dla Wszystkich !

 Marcel Levert, diakon, sekretarz. Błogosławię was.  Amen !

Arrow upPowrót