MISJA JESTEM ŻYWY - Page d'accueil
     Misja Jestem Zywy
Bądźmy pielgrzymami miłości i nadziei w domach (rodzinach),
kościołach, szpitalach, szkołach i wspólnotach zakonnych.  Witamy !
 

Diakon Marcel Levert – Listopad 2009

Marcel Levert, diacre

     Witajcie przyjaciele Misji.

     Zapraszam was, byście pomyśleli o naszej założycielce Pani Iwonie [Yvonne], która powoli wraca do zdrowia i która zapewnia nas o swojej modlitwie u stóp Krzyża Jesusa, który Żyje. Powierzmy ją Żyjącemu Jezusowi, by zesłał dla niej łaski i błogosławieństwo oraz napełnił ją odwagą i ufnością do przeżycia tego, co Bóg dla niej przeznaczył.

     Słowo Boże! 

     Po tym wprowadzeniu chciałbym zatrzymać się na chwilę, by przyjąć słowo Boga żywego. Często czytamy Ewangelię i niektóre słowa trafiają nam naprawdę do serca. Oto kilka przykładów:

  • „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba” – J 6,51
  • „To my jesteśmy świątynią Boga żywego” – 2 Kor 6,16
  • „Słowo Boga żyje i trwa” – 1P 1,23
  • „Ty masz słowa życia wiecznego” – J 6,68
  • „Każdy, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne” – J3, 36
     Zatrzymajmy się na tych słowach Bożych, by odkryć nadzieję, jaką one wzbudzają w naszych sercach. Dzisiaj, bardziej niż zwykle, zachęca się nas ze wszystkich stron do odrzucenia Boga, całkowitego odrzucenia Ewangelii i jej przekazu miłości.

    My, członkowie Misji, powinniśmy starać się poświęcać więcej czasu na medytowanie i życie słowem Bożym, które jest wciąż aktualne. Prawda w nim zawarta daje siłę do życia w wierze w Jezusa Chrystusa i do pokonywania codziennych trudności i walki z mentalnością, jaką narzuca dzisiejszy świat. Nasza wiara w słowo Boże jest miarą naszej nadziei i miłości wobec Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. To żywe słowo, jeśli jest przyjęte przez nas w sercu, odżywia nas przez cały dzień, tak jak żywy Chleb odżywia nas podczas Eucharystii.

    Oto chwila refleksji, by nas przygotować do wielkiej tajemnicy Wcielenia „Boga wśród nas” i do tego, byśmy mogli powtórzyć za św. Pawłem apostołem: „Dla mnie, moje życie to Chrystus” (1,21).

    Połączmy się we wspólnej modlitwie przed Krzyżem misyjnym, by błagać Pana o to, by wzbudził w nas uczucia ufności, wierności i miłości do Jego misji po to, by mógł się zrealizować główny cel tej misji:

  • Żeby Jezus miał naprawdę swoje miejsce w rodzinach.
  • Żeby pary małżeńskie mogły żyć w miłości.
  • Żeby matki, spodziewające się dziecka, mogły odkryć prawdę miłości.
  • Żeby dzieci mogły odkrywać Jezusa - prawdę, miłość i radość.
     Kończąc, informujemy was, że Pani Iwona nie przestaje wierzyć w powodzenie misji: żeby rodzina stała się bardziej zjednoczona w modlitwie przed krzyżem Jezusa Żywego.
 

     Wspaniała wiadomość: 421-szy krzyż właśnie dotarł do Chin. Niech Bóg będzie uwielbiony teraz i na wieki!

     Chciałbym się od was dowiedzieć, jak przeżywacie waszą wspólnotę modlitewną z Jezusem Żywym. Modlicie się sami, czy w grupie?  Sprawiłoby mi wielką radość, gdybym mógł posłuchać waszych świadectw.

     W imię Trójcy Świętej błogosławię was i wasze rodziny, życząc wam błogosławionego czasu Adwentu. Jezus czeka na nas wszystkich. Chwała i uwielbienie Jezusowi!

  By skontaktować się z Misją e-mailem : info@mjsv.org
Sekretariat również pozostaje do waszej dyspozycji:

Marcel Levert, diakon, sekretarz
3841 Clichy
Laval, Qc, Canada
H7E 1X3

Tél : 1-450-663-0139

Arrow upPowrót